SERVİSLERİMİZ >> Marka Danışmanlığı

Servislerimiz >> Medya Planlama, Medya Satinalmasi ve Takibi - Kayseri MedyaHer üretici malını müşteriye fayda sağlamak için sunar. Alıcılar ise maldan elde ettikleri fayda yanında o malı tercih etme için tatmin olmalarına ve malın bir kişiliği olmasına dikkat eder. Bu sebeple firmalar müşteriler için fayda sağlamanın yanında müşteri tatminini gerçekleştirecek ürüne kişilik yüklerler. Her ürünün kişiliği markası ile özdeşleşmiştir.

Ürünün kişiliğini oluşturan markanın iki boyutundan bahsedilir. Birincisi herkes tarafından kolayca anlaşılabilen fiziksel markadır; marka ismi, logosu, sembolleri, hatta sunumunda kullanılan ambalajı, reklamı, sloganı, müziği v.s. Fiziksel marka, marka yönetiminin bir unsurudur. Ancak tek başına fiziksel marka yeterli değildir. Markanın görünmeyen kısmı olan özü vardır. Markanın ruhunu oluşturan bu değer duygusal markadır. Duygusal marka markayı diğer ürünlerden farklılaştıran ve alıcıyı duygusal olarak etkileyen kişiliğidir.

Günümüzde markanın fiziksel yanını oluşturmada birçok yeni araç ortaya çıkmıştır. Yeni pazarlama yöntemleri ve buna destekleyen bilgi teknolojileri markaların ortaya çıkışında yeni imkanlar sunmuştur. Duygusal markanın bilgi teknolojileriyle desteklenmesi hem zor hem de profesyonel hizmet sunucuları tarafından ele alınması gereken konudur. Birçok alıcı markalar ile internet üzerinden tanışmakta ve marka olgularını bu yolla tanımaktadırlar. İletişim yoğunluğu altında markanın algılanması fiziksel olduğu kadar duygusal performansına da dayalıdır. Kişilik oluşturan bir markanın ise kurumsal sayfaları markanın görünen kısmını vermede çok etkilidir. Bunun yanında birçok kurumsal sayfa duygusal markayı yaratmada ya çok eksik kalmıştır ya da olumsuz etkide bulunmuştur.

Marka yönetimi proje planı çerçevesinde yürütülen çalışmadır. Bir yatırımın gerçeklenmesinde olduğu gibi her şey bir markanın doğmasıyla, marka fikrinin ortaya atılmasıyla başlar. Marka oluşturma olarak tanımladığımız bu aşamada markanın vizyonu geliştirilir. Biz bu noktada devreye girmekteyiz. Markanızın bilinebilirliğinin arttırılması, müşterilerinize de güven unsuru haline gelmesi konusunda sizlere destek sunmaktayız.
Anasayfa - Kayseri Medya Reklam Biz Kimiz - Kayseri Medya Reklam Servizlerimiz - Kayseri Medya Reklam Referanslarımız - Kayseri Medya Reklam İletişim - Kayseri Medya Reklam Medya Talep Formu - Kayseri Medya Reklam